دفاعيه خانم الناز حبيب زاده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 13در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
دفاعيه الناز حبيب زاده ارشد مديريت تكنولوژي
دفاعيه خانم الناز حبيب زاده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي روزدو شنبه 26/7/95 ساعت 13در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
37
منبع:
Powered by DorsaPortal