دفاعيه آقاي حامد جلفايي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي روزشنبه 17/7/95 ساعت 11 صبح در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
دفاعيه آقاي حامد جلفايي دانشجوي مديريت بازرگاني
دفاعيه آقاي حامد جلفايي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي روزشنبه 17/7/95 ساعت 11 صبح در محل اتاق شورا برگزار خواهد شد
تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal