دفاع سميه صادقي علويجه به شماره دانشجويي 923466214010

دفاع سميه صادقي علويجه

دفاع سميه صادقي علويجه به شماره دانشجويي 923466214010 رتبه بندي اعتباري 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تركيب داده هاي حسابداري و مدل هاي ساختاري

دفاع سميه صادقي علويجه به شماره دانشجويي 923466214010  رتبه بندي اعتباري 50 شركت برتر بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تركيب

داده هاي حسابداري و مدل هاي ساختاري
روز شنبه مورخ 17/07/95 ساعت  12:00 در كلاس 28-710 واقع در دانشكده اقتصاد طبقه همكف، زون C
تاریخ:
1395/07/13
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal