گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم ولي زاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصيي...

جلسه دفاع خانم ولي زاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصيي
با عنوان : حق انتفاع از اموال فكري با تاكيد بر حق رقبي
استاد راهنما : دكتر طباطبايي
استاد مشاور : دكتر شهابي
زمان : شنبه 17/7/1395 ساعت 13
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/07/13
تعداد بازدید:
74
منبع:
Powered by DorsaPortal