دفاع پايان نامه عليرضا خيري به دانشجويي 931930104001

دفاع پايان نامه عليرضا خيري

دفاع پايان نامه عليرضا خيري به دانشجويي 931930104001 تاثير بازده بازار و اجزاي آن بر تغييرات سود مجموع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفاع پايان نامه عليرضا خيري به دانشجويي   931930104001 تاثير بازده بازار و اجزاي آن بر تغييرات سود مجموع شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» روز شنبه مورخ 24/7/95 ساعت 00/12 در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زون A  

تاریخ:
1395/07/12
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal