كارگاههاي آموزشي معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي

كارگاههاي آموزشي معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي


1-     كارگاه آموزشي منابع علمي و پايگاه هاي لاتين (ويژه دانشجويان جديد الورود)
اين كارگاه در دو نوبت الف: ويژه دانشجويان دانشكده هاي فني و مهندسي و علوم و ب: ويژه دانشجويان رشته هاي علوم انساني در اواخر مهر ماه توسط واحد آموزش و پژوهش كتابخانه مركزي برگزار مي گردد.

2-     كارگاه آموزشي رعايت استاندارد هاي پژوهش و تخلفات پژوهشي:
اين كارگاه براي دانشجوبان كارشناسي ارشد ورودي 94 و دكتري ورودي 93 توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه برگزار مي گردد.
لازم به توضيح است كه در انتهاي دوره آموزشي، آزموني برگزار ميگردد كه لازم است دانشجو حد نصاب لازم را براي اخذ گواهي شركت در اين دوره كسب نمايد.

 
تاریخ:
1395/07/12
تعداد بازدید:
44
منبع:
Powered by DorsaPortal