گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم آرزو شبانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ....

جلسه دفاع خانم آرزو شبانيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : تحليل جرم شناختي فساد اداري با تاكيد بر قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد
استاد راهنما : دكتر خسروشاهي
استاد مشاور : دكتر توسلي
زمان : روز چهارشنبه 14/7/1395 ساعت 14
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/07/10
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal