گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم نرگس موحدي نجف آبادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي...

جلسه دفاع خانم نرگس موحدي نجف آبادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
با عنوان : مسئوليت كيفري جرايم ناشي از آموزش در نظام حقوقي ايران
استاد راهنما : دكتر پوربافراني
استاد مشاور : دكتر قائم فرد
زمان : روز دوشنبه 12/7/1395 ساعت 30/12
مكان : ساختمان علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا 
تاریخ:
1395/07/07
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal