دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي محسن نظري‌فارساني دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

 

      دفاع از رساله آقاي محسن نظري‌فارساني دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحــت عنـوان: «تحليل اثر يكسان‌سازي نرخ ارز بر رابطه مبادله تجاري: تجربه پسا تحريم در ايران» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 ساعت 2 بعدازظهر در محل اتاق شورا دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1395/06/31
تعداد بازدید:
92
منبع:
Powered by DorsaPortal