دفاعيه خانم صفورا سلطاني نژار دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني - گرايش بازاريابي
دفاعيه خانم صفورا سلطاني نژار دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني - گرايش بازاريابي
دفاعيه خانم صفورا سلطاني نژار دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني - گرايش بازاريابي روز يكشنبه 28/6/95 ساعت 12 در اتاق كنفرانس برگزار مي شود.
تاریخ:
1395/06/27
تعداد بازدید:
49
منبع:
Powered by DorsaPortal