دفاعيه خانم زهرا ميرزايي دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني - گرايش مالي
دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت
دفاعيه خانم زهرا ميرزايي دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني - گرايش مالي روز شنبه 27/6/95 ساعت 12 در اتاق كنفرانس برگزار مي شود.
تاریخ:
1395/06/27
تعداد بازدید:
56
منبع:
Powered by DorsaPortal