گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم فاطمه پناهي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع خانم فاطمه پناهي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر اكتساب و ترك تابعيت در ايران و افغانستان
استاد راهنما : دكتر توسلي
استاد مشاور : دكتر جلالي
زمان : سه شنبه 23/6/95 ساعت 30/16 
مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1395/06/20
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal