گروه حقوق - جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي محمدرضا كريمي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي محمدرضا كريمي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : قواعد حاكم بر ثبت رسمي قراردادهاي الكترونيكي
استاد راهنما : دكتر مظاهري
استاد مشاور : دكتر جلالي 
زمان : سه شنبه 23/6/95 ساعت 15
 مكان : اتاق شورا طبقه سوم دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/06/20
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal