دفاع پايان نامه هوروش آميغي با شماره دانشجويي 923466214013

دفاع پايان نامه هوروش آميغي

دفاع پايان نامه هوروش آميغي با شماره دانشجويي 923466214013 تحت عنوان: «تأثير شدت نوآوري بر عملكرد حسابداري و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

دفاع پايان نامه هوروش آميغي با شماره دانشجويي  923466214013 تحت عنوان: «تأثير شدت نوآوري بر عملكرد حسابداري و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» روز شنبه مورخ27/6/95 ساعت 30/8  در محل اتاق شورا واقع در دانشكده اقتصاد طبقه سوم ، زونA يا 1

تاریخ:
1395/06/20
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal