دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي داود محمودي‌نيا دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي


          دفاع از رساله آقاي داود محمودي‌نيا دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان:
«نقش پول و سياست‌هاي پولي در تئوري بازي‌ها و دستاوردهاي بنيادي جان نش» به راهنمايي آقايان: دكتر رحيم دلالي‌اصفهاني و دكتر رسول بخشي‌دستجردي روز چهار‌‌شنبه مورخ 24/6/95 ساعت 8 صبح در محل اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1395/06/20
تعداد بازدید:
104
منبع:
Powered by DorsaPortal