اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي

بر اساس تقويم آموزشي مصوب دانشگاه ، انتخاب واحد نيمسال اول 96-95 كليه مقاطع (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري ) و دوره ها ( روزانه، شبانه و پرديس) از روز پنج شنبه 11 لغايت پنج شنبه 18 شهريورماه 95 و بر اساس برنامه زمان بندي اين اطلاعيه در ساعات اداري و غير اداري از طريق سامانه گلستان، در داخل وخارج دانشگاه انجام مي‌گردد ، دانشجويان گرامي حتماً به نكات ذيل توجه فرمايند:

Text Box: نكات ويژه دانشجويان كارشناسي


1- انتخاب واحد در تاريخ مقرر، انتخاب واحد اصلي است و حذف و اضافه دروس نيز منوط به همين انتخاب واحد است با توجه به اينكه حداكثر تعداد مجازحذف و اضافه دروس 3 درس مي باشد، بنابراين ضروري است دانشجويان گرامي در ثبت شماره دروس كمال دقت را مبذول نمايند.

2 - انتخاب واحد دروس عملي و آزمايشگاهي نيز در همين ايام انجام مي شود و تاييد آن بعهده گروه آموزشي مربوط است.

Text Box: نكات ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي 3- آن دسته از دانشجويان كارشناسي كه در نيمسال اول 96-95 فارغ التحصيل مي‌گردند در صورت عدم ارائه درس مي توانند با موافقت استاد و گروه محترم آموزشي دو درس را به صورت معرفي به استاد انتخاب نمايند ( براي اخذ درس معرفي به استاد به كارشناسان امور آموزشي گروه مراجعه فرمائيد). مجموع واحدهاي دانشجوي فارغ التحصيل با احتساب دروس معرفي به استاد نبايد از 24 واحد تجاوز نمايد.


دانشجـويان كارشنـاسي ارشــد

دانــشــجــــويــــــــان دكـــــتــــــــــــــري

1- ورودي هاي 93 و قبل از آن صرفاً با مجوز موارد خاص و پرداخت شهريه مربوط به سنوات اضافي مي توانند انتخاب واحد نمايند .

2- انتخاب واحد ورودي هاي 94 تنها به شرط تصويب پيشنهاديه پايان نامه انجام مي شود.

1- دانشجويان دكتري 94 و قبل از آن كه نمره قبولي زبان آنها به آموزش دانشكده ارائه نشده باشد امكان انتخاب واحد ندارند.

2- دانشجويان دكتري ورودي 90 و قبل از آن صرفاً با مجوز موارد خاص و پرداخت شهريه سنوات اضافي مي توانند انتخاب واحد نمايند.

3- انتخاب درس پايان نامه منوط به كسب نمره قبولي امتحان جامع سال 95-94 و قبل از آن مي باشد.

دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه دروس ندارند.

·

Text Box: نكات قابل توجه دانشجويان همه مقاطع باز شدن فايل انتخاب واحد آن دسته از دانشجوياني كه اطلاعات آنها در سامانه ناقص است، منوط به تكميل اطلاعات مي باشد، بنابراين قبل از رسيدن زمان انتخاب واحد، در اين خصوص اقدام نمائيد.

· فايل دانشجوياني كه نتوانند در موعد مقرر انتخاب واحد نمايند بسته خواهد شد و طبق تبصره 3 ماده 10 آئين نامه محروم از تحصيل خواهند گرديد.

· دانشجويان شهريه پرداز اعم از كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري لازم است حداكثر 24 ساعت قبل از انتخاب واحد، بدهي شهريه قبلي و شهريه ثابت خود را واريز نمايند تا در روزهاي انتخاب واحد با مشكلي مواجه نگردند ، لازم به ذكر است 24 ساعت پس از زمان واريز شهريه سيستم انتخاب واحد دانشجو فعال خواهد شد.

· ملاك اتمام انتخاب درس، وجود نام دانشجو در ليست كامپيوتري حضور و غياب استاد مي باشد و فرد موظف است پس از انجام انتخاب واحد تائيديه آن را پرينت نموده و نزد خود نگهداري نمايد.

· دانشجو بر اساس سال ورودي خود مي تواند تا پايان زمان انتخاب واحد ، دروس خود را تغيير دهد.

  • انتخاب واحد بايد صرفاً توسط خود شخص انجام گرفته و مسئوليت صحت آن و يا هرگونه اشكال به عهده دانشجو است.
  • در صورت بروز مشكل در امر انتخاب واحد به كارشناس محترم گروه مراجعه نمائيد .

برنامه زمان بندي انتخاب واحد نيمسال اول 96-95

ورودي هاي سال 92 و ماقبل آن

روز هاي 11 و 12 شهريور ماه 95 و بعد از آن

ورودي هاي سال 93

روز هاي 13 و 14 شهريور ماه 95 و بعد از آن

ورودي هاي سال 94

روز هاي 15 و 16 شهريور ماه 95 و بعد از آن

دانشجويان مهمان و وروديهاي انتخاب واحد نكرده

روز هاي 17 و 18 شهريور ماه 95

آدرس سامانه: http://daneshjoo.ui.ac.ir و http://stud.ui.ac.ir

اداره كل امور آموزشي دانشگاه

تاریخ:
1395/06/02
تعداد بازدید:
321
منبع:
Powered by DorsaPortal