دفاع پايان نامه احسان رمضاني به شماره 923466214014

دفاع پايان نامه احسان رمضاني

دفاع پايان نامه احسان رمضاني به شماره 923466214014 در تاريخ 23/6/95 ساعت 12

دفاع پايان نامه احسان رمضاني به شماره 923466214014 در تاريخ 23/6/95 ساعت 12-10 در اتاق ;كنفرانس طبقه سوم دانشكده « با عنوان تأثير نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش مثبت بر ارزش شركت »

تاریخ:
1395/06/02
تعداد بازدید:
135
منبع:
Powered by DorsaPortal