دفاع اقاي سيد مهدي مير مهدي دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني

دفاعيه دانشجوي دكتراي مديريت

آقاي سيد مهدي مير مهدي دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني در روز دوشنبه 1/6/95 ساعت 2 بعد از ظهر از پايان نامه خود دفاع خواهد كرد.

 
 .
  آقاي سيد مهدي مير مهدي دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني در روز دوشنبه 1/6/95 ساعت 2 بعد از ظهر از پايان نامه خود دفاع خواهدكرد.
   
 استاد راهنما : دكتر علي صنايعي   
تاریخ:
1395/06/01
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal