گروه حقوق جلسه دفاع

جلسه دفاع آقاي امين مسائلي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

جلسه دفاع آقاي امين مسائلي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
 باعنوان: تحليل كيفر شناختي مجازات اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر 
استاد راهنما: دكتر حسن پوربافراني - استاد مشاور: دكتر قدرت اله خسروشاهي
زمان : شنبه 12/4/1395 ساعت 9 
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم كلاس 36-710 
تاریخ:
1395/04/09
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal