دفاع پايان نامه خانم طيبه دشتي زاده به شماره 911358404

دفاع پايان نامه خانم طيبه دشتي زاده

دفاع پايان نامه خانم طيبه دشتي زاده به شماره 911358404 در تاريخ 26/3/95 در ساعت 10

دفاع پايان نامه خانم طيبه دشتي زاده به شماره 911358404  با عنوان« تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر اخذ تسهيلات مالي بانكي » در تاريخ
26/3/95 در ساعت 10 در اتاق شورا دانشكده طبقه سوم

تاریخ:
1395/03/29
تعداد بازدید:
141
منبع:
Powered by DorsaPortal