آزمون جامع كتبي گروه مديريت روز دوشنيه مورخ 10/3/95 از ساعت 8 صبح و مصاحبه امتحان جامع روز سه شنبه 11/3/95 از ساعت 8 صبح در گروه مديريت برگزار خواهد شد.

آزمون جامع گروه مديريت

آزمون جامع كتبي گروه مديريت روز دوشنيه مورخ 10/3/95 از ساعت 8 صبح و مصاحبه امتحان جامع روز سه شنبه 11/3/95 از ساعت 8 صبح در گروه مديريت برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1395/03/03
تعداد بازدید:
95
منبع:
Powered by DorsaPortal