آزمون جامع كتبي گروه مديريت روز دوشنيه مورخ 10/3/95 از ساعت 8 صبح و مصاحبه امتحان جامع روز سه شنبه 11/3/95 از ساعت 8 صبح در گروه مديريت برگزار خواهد شد.
آزمون جامع گروه مديريت
آزمون جامع كتبي گروه مديريت روز دوشنيه مورخ 10/3/95 از ساعت 8 صبح و مصاحبه امتحان جامع روز سه شنبه 11/3/95 از ساعت 8 صبح در گروه مديريت برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1395/03/03
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal