آزمون دكتراي گروه مديريت روز سه شنبه 4/3/95 برگزار خواهد شد. داوطليان راس ساعت 8 صبح در دانشگاه اصفهان - دانشكده علوم اداري و اقتصاد - گروه مديريت حضور يابند.
آزمون دكتراي گروه مديريت
آزمون دكتراي گروه مديريت روز سه شنبه 4/3/95 برگزار خواهد شد. داوطليان راس ساعت 8 صبح در دانشگاه اصفهان - دانشكده علوم اداري و اقتصاد - گروه مديريت حضور يابند.
تاریخ:
1395/03/03
تعداد بازدید:
78
منبع:
Powered by DorsaPortal