جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي مهدي گرجي زاده كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

جلسه دفاع آقاي مهدي گرجي زاده دانشجوي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
 با عنوان : بررسي حقوقي - كيفرشناختي محكوميت كيفري موثر در قانون مجازات اسلامي 1392
  استاد راهنما : آقاي دكتر طبيبي     استاد مشاور: آقاي دكتر خسروشاهي
زمان : روز دوشنبه 3/3/1395 ساعت 8 صبح
مكان :ساختمان دانشكده علوم اداري و اقتصاد كلاس 28-710  
تاریخ:
1395/02/29
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal