قابل توجه دانشجويان كارشناسي حقوق

حذف اضطراري نيمسال دوم 95- 94

دستورالعمل حذف اضطراري نيمسال دوم سال تحصيلي 95-1394

Eتبصره1: تعداد واحدهاي دانشجويان ورودي 91 به بعد با حذف اضطراري نبايد كمتر از 14 واحد گردد.

Eتبصره2: دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند تا سقف دو درس نظري خود را حذف كنند مشروط بر آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده كمتر از 10 واحد نشود.

دانشجويان كارشناسي قبل از 91 مي توانند يك درس نظري خود را حذف كنند مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقيمانده ايشان كمتر از 12 واحد نشود.

1) حذف دروس تربيت بدني، آزمايشگاهي، كارآموزي، كارورزي، پروژه و عمليات صحرائي و كليه واحدهايي كه داراي واحد عملي باشند، ممنوع است.

2) آن دسته از دانشجويان گرامي كه قصد حذف اضطراري درس را دارند مي توانند در تاريخ سه شنبه 4 خرداد ماه 1395 از طريق سامانه دانشگاه ( گلستان) اقدام لازم بعمل آورند.

تذكر 1: دانشجويان محترم اطمينان حاصل نمايند حذف درس حتماً انجام شده باشد.

?تذكر 2:دانشجوياني كه با استفاده از امتياز فراغت از تحصيل درس معرفي به استاد اخذ كرده‌اند نمي‌توانند در نيمسال آخر واحدي را حذف كنند.

?تذكر 3: پس از تاريخ مذكور هيچ درخواستي براي حذف اضطراري پذيرفته نخواهد شد، مسئوليت هر گونه اشتباهي بعهده دانشجو خواهد بود وهيچ گونه اقدامي در اين خصوص امكان پذير نيست.

?تذكر 4: دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف اضطراري ندارند.

?تذكر 5: ياد آوري مي شود در صورت حذف هر درس، اخذ مجدد آن مستلزم پرداخت شهريه مي باشد.

تاريخ حذف اضطراري: سه شنبه 4 خرداد ماه 1395

اداره كل امور آموزشي دانشگاه اصفهان

تاریخ:
1395/02/21
تعداد بازدید:
60
منبع:
آموزش
Powered by DorsaPortal