كرسي آزاد انديشي " اقتصاد مقاومتي ، چالشها وراهكارها "

كرسي آزاد انديشي " اقتصاد مقاومتي ، چالشها وراهكارها "

كرسي آزاد انديشي اقتصاد مقاومتي " چالشها و راهكارها "

معاونت فرهنگي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار مي كند:

كرسي آزاد انديشي

اقتصاد مقاومتي " چالشها و راهكارها "

با حضور:

دكترمحسن رناني

دكتر محمد رضا حيدري

دكتر محمد واعظ

دكتر عبدالحميد معرفي

اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

وعده ديدار : سه شنبه 21/2/95

ساعت 11:30 الي 13

مكان: ساختمان جديد دانشكده علوم اداري واقتصاد - طبقه دوم سالن 36- 710

تاریخ:
1395/02/19
تعداد بازدید:
54
منبع:
Powered by DorsaPortal