دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه خانم نوشين نيك پور دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي.

جلسه  دفاع از پايان نامه  خانم نوشين نيك پور دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  تحت عنوان: اثر تغيير رئيس جمهور بر توزيع عادلانه درآمد در ايران به راهنمائي جناب آقاي دكتر مجيد صامتي در روز دوشنبه مورخ 30/1/95 ساعت 30/8 صبح در اتاق سمينار دانشكده علوم اداري و اقتصاد...
تاریخ:
1395/01/29
تعداد بازدید:
139
منبع:
Powered by DorsaPortal