جلسه دفاعيه گروه حقوق
جلسه دفاعيه خانم فريبا جوزداني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصيي
جلسه دفاعيه خانم فريبا جوزداني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
 با عنوان: تحليل جايگاه اصل حاكميت اراده در تفسير قراردادهاي اداري و خصوصي
روز سه شنبه مورخ 25/12/1394 ساعت 10
(كلاس 31-710 (ساختمان دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1394/12/24
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal