دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت آقاي علي آقا رفيعي مورخ 25/12/94
ذفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت
دفاعيه آقاي علي آقا رفيعي دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني در تاريخ 25/12/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/12/12
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal