دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت آقاي علي آقا رفيعي مورخ 25/12/94

ذفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت

دفاعيه آقاي علي آقا رفيعي دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني در تاريخ 25/12/94 ساعت 9 صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/12/12
تعداد بازدید:
98
منبع:
Powered by DorsaPortal