دفاعيه دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني خانم منصوره پورميري

دفاعيه دانشجوي دكتري مديريت

دفاعيه خانم منصوره پورميري دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني در تاريخ 24/12/94 - ساعت 11 صبح در محل اتاق سمينار دانشكده افتصاد جديد برگزار مي تمايد.

تاریخ:
1394/12/12
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal