گروه حقوق

همايش ايران و حقوق بين الملل صلح و امينت منطقه اي

دانشگاه قم برگزار مي كند
سلسله همايش ملي و بين المللي
همايش ملي نخست
ايران و حقوق بين الملل
صلح و امنيت منطقه اي 
زمان بندي
آخرين مهلت ارسال چكيده مقالات 21 خرداد 95
آخرين مهلت ارسال اصل مقالات 15 شهريور 95
زمان برگزاري همايش 19 آبان 95 
دبيرخانه همايش
قم - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم - دانشكده حقوق
دبيرخانه همايش ايران  و حقوق بين الملل 
جهت كسب اطلاعات بيشتر  به اطلاعيه اي كه درتابلو گروه نصب گرديده است مراجعه نماييد.
تاریخ:
1394/12/11
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal