جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاعيه خانم فرزانه رجائيان

جلسه دفاعيه خانم فرزانه رجائيان دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي باعنوان قلمرو عدالت ترميمي در جرائم عليه زنان روز دوشنبه 26/11/94 ساعت 30/12 دانشكده علوم اداري و اقتصاد كلاس 29- 710
تاریخ:
1394/11/25
تعداد بازدید:
76
منبع:
Powered by DorsaPortal