جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاعيه آقاي جواد پولادي

جلسه دفاع آقاي جواد پولادي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان اعمال قواعد عام تشديد مجازات نسبت به اشخاص حقوقي روز دوشنبه 26/11/94 ساعت 8 صبح ساختمان دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق سمينار
تاریخ:
1394/11/25
تعداد بازدید:
101
منبع:
Powered by DorsaPortal