جلسه دفاع كارشناسي ارشد حقوق

جلسه دفاع آقاي اكبر خسروي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي با عنوان تحليل شرايط و آثار خيار تبعض ... روز دوشنبه 26/11/94 ساعت 10 ساختمان دانشكده اقتصاد طبقه سوم اتاق سمينار

تاریخ:
1394/11/24
تعداد بازدید:
72
منبع:
Powered by DorsaPortal