دفاعيه كارشناسي ارشد حقوق
جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيد هادي كريمي تبار با عنوان تحليل ماهيت و آثار قرارداد بر مال آينده روز يكشنبه 25/11/94 ساعت 30/11 طبقه سوم ساختمان دانشكده اقتصاد اتاق سمينار
تاریخ:
1394/11/24
تعداد بازدید:
40
منبع:
Powered by DorsaPortal