دفاعيه كارشناسي ارشد حقوق

جلسه دفاع از پايان نامه آقاي سيد هادي كريمي تبار با عنوان تحليل ماهيت و آثار قرارداد بر مال آينده روز يكشنبه 25/11/94 ساعت 30/11 طبقه سوم ساختمان دانشكده اقتصاد اتاق سمينار

تاریخ:
1394/11/24
تعداد بازدید:
56
منبع:
Powered by DorsaPortal