دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فرزانه ميرزايي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

        دفاع از رساله خانم فرزانه ميرزايي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «تحليل سطح قابليت زندگي و بانك‌پذيري شهري در بافت فرسوده شهري...» به راهنمايي آقاي‌ دكتر نعمت‌اله اكبري روز يكشنبه مورخ 25/11/94 ساعت 4 بعدازظهر در محل سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/11/20
تعداد بازدید:
111
منبع:
Powered by DorsaPortal