دفاع پايان نامه نويد شيرواني به شماره دانشجويي 911361408

دفاع پايان نامه نويد شيرواني

دفاع پايان نامه نويد شيرواني به شماره دانشجويي 911361408 با عنوان : اثر تعديلي ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر شدت اثرگذاري مديريت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه ها

دفاع پايان نامه نويد شيرواني به شماره دانشجويي 911361408 با عنوان : اثر تعديلي ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر شدت اثرگذاري مديريت افزايشي سود بر چسبندگي هزينه ها مورخ 26/11/94 در ساعت 12

تاریخ:
1394/11/19
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal