دفاعيه خانم هاحر نادعلي دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي مورخ 19/11/94

دفاعيه دانشجوي ارشد رشته مديريت بازرگاني

دفاعيه خانم هاحر نادعلي دانشجوي ارشد مديريت گرايش بازاريابي در تاريخ 19/11/94 ساعت 30/11صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد

تاریخ:
1394/11/19
تعداد بازدید:
80
منبع:
Powered by DorsaPortal