دفاعيه خانم هاحر نادعلي دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي مورخ 19/11/94
دفاعيه دانشجوي ارشد رشته مديريت بازرگاني
دفاعيه خانم هاحر نادعلي دانشجوي ارشد مديريت گرايش بازاريابي در تاريخ 19/11/94 ساعت 30/11صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/11/19
تعداد بازدید:
47
منبع:
Powered by DorsaPortal