دفاعيه آقاي رضا عسگري دانشجوي ارشد مديريت گرايش بازاريابي مورخ 26/11/94
دفاعيه دانشجوي ارشد مديريت بازرگاني
دفاعيه آقاي رضا عسگري دانشجوي ارشد مديريت گرايش بازاريابي در تاريخ 26/11/94 ساعت 30/12 صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/11/19
تعداد بازدید:
44
منبع:
Powered by DorsaPortal