دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم پگاه خباز رحيمي ‌لنگرودي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم پگاه خباز رحيميلتگرودي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: « كنش جمعي در مديريت منابع طبيعي، مطالعه اصول استروم در شركت آبياري مجن و... » به راهنمايي آقايان:‌ دكتر هادي اميري و دكتر غلامحسين كياني روز سه‌شنبه مورخ 27/11/94 ساعت 30/2 بعدازظهر در محل اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/11/18
تعداد بازدید:
130
منبع:
Powered by DorsaPortal