دفاعيه آقاي اميررضا كنجكاو منفرد دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني- مورخ 17/11/94
دفاعيه دانشجوي دكتري گروه مديريت
دفاعيه آقاي اميررضا كنجكاو منفرد دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي در تاريخ 17/11/94 ساعت 30/11 صبح در تالار صدر دانشكده قديم برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/11/10
تعداد بازدید:
67
منبع:
Powered by DorsaPortal