دفاعيه دانشجوي دكتري مديريت آقاي رضا صالح زاده : مورخ 17/11/94
دفاعيه دانشجوي دكتري مديريت
دفاعيه آقاي رضا صالح زاده دانشجوي دكتري مديريت بازرگاني گرايش رفتارو منابع انساني در تاريخ 17/11/94 ساعت 10 صبح در اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد طبقه سوم برگزار مي گردد
تاریخ:
1394/11/10
تعداد بازدید:
52
منبع:
Powered by DorsaPortal