امتحانات گروه حقوق

تاريخ امتحانات گروه حقوق دكتري

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 (دكتري)

تاريخ امتحان

نام درس

گروه

استاد درس

تعداد دانشجو

ساعت امتحان

مراقبين

مكان

شنبه 12/10/94

حقوق مدني پيشرفته1

حقوق

دكتر الشريف

5

12-10

 

28-710

شنبه 12/10/94

حقوق مدني تطبيقي

حقوق

دكتر مظاهري

4

12-10

 

31-710

شنبه 12/10/94

حقوق مدني تطبيقي

حقوق

دكتر شهابي

6

12-10

 

32-710

چهارشنبه 16/10/94

فقه استدلالي2

حقوق

دكتر طباطبايي

12

12-10

 

7-710

چهارشنبه 16/10/94

فقه استدلالي2

حقوق

دكتر طباطبايي

12

12-10

 

13-711

چهارشنبه 16/10/94

مسئوليت مدني تطبيقي

حقوق

دكتر يزدانيان

6

16-14

 

16-711

چهارشنبه 23/10/94

حقوق تجارت پيشرفته

حقوق

دكتر رهبري

6

12-10

 

28-710

چهارشنبه 23/10/94

متون حقوقي

حقوق

دكتر جلالي

10

12-10

 

36-710

تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
118
منبع:
Powered by DorsaPortal