جلسه دفاع از رساله دانشجوي دكتري علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله خانم حوا ابراهيمي پور دانشجوي دكتري علوم سياسي 19 ديماه برگزار مي گردد

جلسه دفاع از رساله خانم حوا ابراهيمي پور دانشجوي دكتري علوم سياسي
با عنوان"تجزيه و تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در جنبشهاي اجتماعي جديد
به راهنمايي آقايان دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و دكتر حسين مسعودنيا
و مشاورت دكتر امير مسعود شهرام نيا
زمان برگزاري: شنبه 19/10/94 ساعت 13:30
مكان: اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/10/12
تعداد بازدید:
132
منبع:
Powered by DorsaPortal