دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه آقاي عبدالرسول صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي.

دفاع از رساله آقاي عبدالرسول صادقي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: « اثرات تحريم هاي بين‌المللي و ساير عوامل تاثيرگذار بر روي تراز تجاري و بررسي تحريم‌هاي بين‌المللي از منظر حقوقي  » به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز چهارشنبه مورخ 94/10/9 ساعت 12 ظهر در محل سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1394/10/07
تعداد بازدید:
180
منبع:
Powered by DorsaPortal