.

ميزگرد " ركود ،بيكاري و فساد در اقتصاد ايران "

.

انجمن علمي گروه اقتصاد با همكاري معاونت فرهنگي دانشكد هعلوم اداري واقتصاد برگزار مي كند:

ميزگرد " ركود ،بيكاري و فساد در اقتصاد ايران
 
سخنران : آقاي دكتر حسين راغفر
 آقاي دكتر علي ديني
از دانشگاه الزهرا(س)
زمان :28/9/94 ساعت14 - 12  
مكان : تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد    
       
تاریخ:
1394/09/28
تعداد بازدید:
104
منبع:
Powered by DorsaPortal