كارگاه پروپوزال نويسي ويژه دانشجويان دكتري علوم سياسي و روابط بين الملل

برگزاري كارگاه پروپوزال نويسي در روز 22 ديماه

كارگاه پروپوزال نويسي ويژه دانشجويان دكتري علوم سياسي و روابط بين الملل در روز سه شنبه 22/10/94 ساعت 13 با مديريت آقاي دكتر علي علي حسيني برگزار خواهد شد. بنا به مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد، حضور دانشجويان دكتري كه پيشنهاديه رساله دكتري خود را تصويب نكرده اند در كارگاه الزامي مي باشد.

تاریخ:
1394/09/25
تعداد بازدید:
150
منبع:
Powered by DorsaPortal