دفاع پايان نامه حسام سرفرازيان به شماره دانشجويي 911358406
دفاع پايان نامه حسام سرفرازيان
دفاع پايان نامه حسام سرفرازيان به شماره دانشجويي 911358406 با عنوان : « بررسي آنتروپي در پيش بيني قيمت سهام »

دفاع پايان نامه حسام سرفرازيان  به شماره دانشجويي 911358406 با عنوان : « بررسي آنتروپي در پيش بيني قيمت سهام » در تاريخ 30/9/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/09/16
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal