دفاع پايان نامه رضا غفوري به شماره دانشجويي 911358408

دفاع پايان نامه رضا غفوري

دفاع پايان نامه رضا غفوري به شماره دانشجويي 911358408 با عنوان :« تحليل قيمت گذاري ريسك هاي نقد شوندگي با استفاده از مدل lcapm با به كارگيري معيارهاي مختلف نقد شوندگي »

دفاع پايان نامه رضا غفوري به شماره دانشجويي 911358408 با عنوان :« تحليل قيمت گذاري ريسك هاي نقد شوندگي با استفاده از مدل lcapm با به كارگيري معيارهاي مختلف نقد شوندگي » در تاريخ 29/9/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/09/16
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal