دفاع امين ساكيان به شماره 921911094006

دفاع امين ساكيان

دفاع امين ساكيان به شماره 921911094006 با عنوان : " تأثير توانايي مديريتي بر كارايي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام "

دفاع امين ساكيان به شماره 921911094006 با عنوان : " تأثير توانايي مديريتي بر كارايي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام " در تاريخ 16/9/94 ساعت 30/11

تاریخ:
1394/09/08
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal