دفاعيه آقاي محمدحسين گلخني دورباطي دانشجوي مديريت صنعتي
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه آقاي محمدحسين گلخني دورباطي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي در روز شنيه مورخ 30/8/94 - ساعت 12ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/08/27
تعداد بازدید:
65
منبع:
Powered by DorsaPortal