دفاعيه آقاي محمدحسين گلخني دورباطي دانشجوي مديريت صنعتي

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه آقاي محمدحسين گلخني دورباطي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي در روز شنيه مورخ 30/8/94 - ساعت 12ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/08/27
تعداد بازدید:
97
منبع:
Powered by DorsaPortal